شـرکت زرین نقـش

محصولات | ساک‌دستی نایلونی | دسته آویز

گل شادی

نام محصول : گل شادی

کد: 1152

ابعاد: 35.45

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

فشن مود

نام محصول : فشن مود

کد: 1225

ابعاد: 45*35

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

دارای دو طرح متنوع

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذیر

 

بیشتر بدانید

رز فلاور

نام محصول : رز فلاور

کد: 1232

ابعاد: 40*30

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

زیست تخریب‌ پذیر

بیشتر بدانید

گاردن فلاور

نام محصول :گاردن فلاور

کد: 1156

ابعاد: 50*40

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

زیست تخریب‌ پذیر

بیشتر بدانید

the best

نام محصول : the best

کد: 1190

ابعاد: 45*35

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

دارای دو طرح متنوع

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذیر

 

بیشتر بدانید

لوئیز ویتون

نام محصول : لوئیز ویتون

کد: 1237

ابعاد: 50*40

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

زیست تخریب‌ پذیر

بیشتر بدانید

برنارد و باب اسفنجی

نم محصول : برنارد و باب اسفنجی

کد: 1193

ابعاد: 45*35

نوع دسته :  آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

دختر پارسی

نام محصول : دختر پارسی

کد: 1226

ابعاد: 40*30

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20کیلویی

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

آدیداس

نام محصول : آدیداس

کد: 1160

ابعاد: 50*40

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

زیست تخریب‌ پذیر

بیشتر بدانید

فلامینگو

نام محصول : فلامینگو

کد: 1244

ابعاد: 42*42

نوع دسته: آویز

نوع بسته: 20 کیلویی

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

هدیه

نام محصول : هدیه 

کد: 1195

ابعاد: 35*35

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

شفاف

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

ماسیمودوتی

نام محصول : ماسیمودوتی

کد: 1202

ابعاد: 35*35

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

شاپینگ

نام محصول :شاپینگ

کد: 1204

ابعاد: 40*40

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

هرمس

نام محصول : هرمس

کد: 1203

ابعاد: 30*30

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

اچ اند ام

نام محصول : اچ اند ام

کد: 1218

ابعاد: 40*40

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

شفاف

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top