شـرکت زرین نقـش

محصولات | ساک‌دستی نایلونی

Baby Girl & Baby Boy

طرح جدید

نام محصول :Baby Girl & Baby Boy

کد: 1261

ابعاد: 45*34

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای کاست کف

زیست تخریب پذیر

بیشتر بدانید

Baby

طرح جدید

نام محصول :Baby

کد: 1263

ابعاد: 40*30

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

دارای کاست کف

دارای دو طرح متفاوت

زیست تخریب پذیر

بیشتر بدانید

Sweet Dolls

طرح جدید

نام محصول :Sweet Dolls

کد: 1264

ابعاد: 35*25

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای کاست کف

زیست تخریب پذیر

بیشتر بدانید

Have a nice day

طرح جدید

نام محصول :Have a nice day

کد: 1262

ابعاد: 50*40

نوع دسته : تقویت

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای کاست کف

زیست تخریب پذیر

بیشتر بدانید

ترمه

طرح جدید

نام محصول: ترمه

کد: 1260

ابعاد: 40*30

نوع دسته: موزی

نوع بسته: 25 کیلویی

در دو طرح متنوع

دارای کاست کف

زیست تخریب پذیر

بیشتر بدانید

آرت

نام محصول : آرت

کد: 1247

ابعاد: 45*34

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

موزیک

نام محصول : موزیک

کد: 1235

ابعاد: 35*25

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای دو طرح متنوع

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

 

بیشتر بدانید

گیفت

نام محصول: گیفت

کد: 1248

ابعاد: 35*25

نوع دسته: موزی

نوع بسته: 25 کیلویی

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

کنزو

نام محصول : کنزو

کد: 1239

ابعاد: 32*22

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای دو طرح متنوع

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

دیزل

نام محصول : دیزل

کد: 1246

ابعاد: 50*40

نوع دسته: موزی

نوع بسته: 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

دیزل

نام محصول : دیزل

کد: 1199

ابعاد: 45*35

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

دیزل

نام محصول : دیزل

کد: 1120

ابعاد: 45*35

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

ژیلت

نام محصول : ژیلت

کد: 1242

ابعاد: 32*22

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای دو طرح متنوع

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

نیوآ

نام محصول : نیوآ

کد: 1240

ابعاد: 32*22

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای دو طرح متنوع

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذیر

 

بیشتر بدانید

گل آفتاب

نام محصول : گل آفتاب

کد: 1243

ابعاد: 45*34

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

هوآوی و شیائومی

نام محصول : هوآوی و شیائومی

کد: 1245

ابعاد: 38*28

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای دو طرح متنوع

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذیر

 

بیشتر بدانید

سامسونگ

نام محصول : سامسونگ

کد: 1121

ابعاد: 40*34

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

کت

نام محصول: کت

کد: 1256

ابعاد: 40*30

نوع دسته: موزی

نوع بسته: 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

کریسمس

نام محصول: کریسمس

کد: 1257

ابعاد: 50*40

نوع دسته: موزی

نوع بسته: 25 کیلویی

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذیر

 

بیشتر بدانید

مونت بلانک

نام محصول : مونت بلانک

کد: 1102

ابعاد: 32*22

نوع دسته: موزی

نوع بسته: 25 کیلویی

دارای دو طرح متفاوت

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

نایک

نام محصول : نایک

کد: 1250

ابعاد: 40*30

نوع دسته: موزی

نوع بسته: 25 کیلویی

دارای دو طرح متفاوت

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

 

بیشتر بدانید

آدیداس

نام محصول : آدیداس

کد: 1231

ابعاد: 45*35

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

آدیداس

نام محصول : آدیداس

کد: 1113

ابعاد: 40*30

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

انیمال فشن

نام محصول : انیمال فشن

کد: 1233

ابعاد: 45*35

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

بوهو استایل

ام محصول : بوهو استایل

کد: 1236

ابعاد: 50*40

نوع دسته : تقویت

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

بربری

نام محصول : بربری

کد: 1229

ابعاد: 40*30

نوع دسته : موزی 

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای دو طرح متنوع

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذیر

 

بیشتر بدانید

چنل

نام محصول : چنل

کد: 1230

ابعاد: 35*25

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای دو طرح متنوع

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذیر 

 

بیشتر بدانید

گوچی

نام محصول : گوچی

کد: 1235

ابعاد: 35*25

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای دو طرح متنوع

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

 

بیشتر بدانید

لبخند

نام محصول: لبخند

کد: 1200

ابعاد: 37*27

نوع دسته: موزی

نوع بسته: 25 کیلویی

دارای دو طرح متفاوت

زیست تخریب‌پذیر

 

بیشتر بدانید

آیفون

نام محصول: آیفون

کد: 1196

ابعاد: 37*27

نوع دسته: موزی

نوع بسته: 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

پوما

نام محصول: پوما

کد: 1198

ابعاد: 40*30

نوع دسته: موزی

نوع بسته: 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذیر

 

بیشتر بدانید

پوما

نام محصول: پوما

کد: 1197

ابعاد: 50*40

نوع دسته: موزی

نوع بسته: 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

لیوایز

نام محصول : لیوایز

کد: 1194

ابعاد: 40*30

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای  کاست از کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

ماوی

نام محصول : ماوی

کد: 1144

ابعاد: 50*40

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

جنتلمن

نام محصول : جنتلمن

کد: 1217

ابعاد: 40*30

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

فشن

نام محصول : فشن 

کد: 1209

ابعاد: 35*25

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

روبرتو کاوالی

نام محصول : روبرتوکاوالی

کد: 1205

ابعاد: 45*35

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

جی ون شی

نام محصول : جی ون شی

کد: 1216

ابعاد: 45*35

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

دی اند جی

نام محصول : دی اند جی

کد: 1101

ابعاد: 32*22

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

گل

نام محصول : گل

کد: 1135

ابعاد: 50*40

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

پرادا

نام محصول : پرادا

کد: 1228

ابعاد: 35*25

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای دو طرح متنوع

زیست تخریب‌پذی

 

بیشتر بدانید

ناواجو

نام محصول : ناواجو

کد: 1224

ابعاد: 35*25

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

لاو

نام محصول : لاو

کد: 1114

ابعاد: 40*30

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

ماندالا

نام محصول : ماندالا

کد: 1259

ابعاد: 40*30

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای دو رنگ متفاوت

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

 

بیشتر بدانید

ماندالا کوچک

نام محصول : ماندالا کوچک

کد: 1227

ابعاد: 35*25

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

در دو طرح متنوع

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

ترمه

نام محصول : ترمه

کد: 1211

ابعاد: 32*22

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

فندی

نام محصول : فندی

کد: 1206

ابعاد: 45*35

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

تامی

نام محصول : تامی 

کد: 1251

ابعاد: 40*30

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

در دو طرح متنوع

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

آرمی

نام محصول : آرمی

کد: 1219

ابعاد: 40*30

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

در دو طرح متنوع

زیست تخریب پذیر

بیشتر بدانید

ریبوک

نام محصول : ریبوک

کد: 1220

ابعاد: 45*35

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب پذیر

بیشتر بدانید

لاین آرت

نام محصول : لاین آرت

کد: 1258

ابعاد: 45*34

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

ورساچ

نام محصول : ورساچ

کد: 1129

ابعاد: 45*35

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

پارتنر

نام محصول : پارتنر

کد: 1249

ابعاد: 35*25

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای دو طرح متفاوت

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

ولنتینو

نام محصول : ولنتینو

کد: 1223

ابعاد: 40*30

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

در دو طرح متنوع

زیست تخریب پذیر

بیشتر بدانید

والت دیزنی

نام محصول : والت دیزنی

کد: 1125

ابعاد: 45*35

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

زوتوپیا

نام محصول : زوتوپیا

کد: 1215

ابعاد: 40*28

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای دو طرح متنوع

زیست تخریب پذیر

بیشتر بدانید

میکی

نام محصول : میکی

کد: 1241

ابعاد: 35*25

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای دو طرح متنوع

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

گپ

نام محصول : گپ

کد: 1173

ابعاد: 50*40

نوع دسته : تقویت

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

لاله

نام محصول : لاله

کد: 1221

ابعاد: 50*40

نوع دسته : تقویت

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

ماندالا

نام محصول : ماندالا 

کد: 1222

ابعاد: 60*50

نوع دسته : تقویت

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب پذیر

بیشتر بدانید

گل

نام محصول : گل

کد: 1207

ابعاد: 55*55

نوع دسته : تقویت

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

گل شادی

نام محصول : گل شادی

کد: 1152

ابعاد: 35.45

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

فشن مود

نام محصول : فشن مود

کد: 1225

ابعاد: 45*35

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

دارای دو طرح متنوع

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

 

بیشتر بدانید

رز فلاور

نام محصول : رز فلاور

کد: 1232

ابعاد: 40*30

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

دارای کاست کف

زیست تخریب‌ پذیر

بیشتر بدانید

گاردن فلاور

نام محصول :گاردن فلاور

کد: 1156

ابعاد: 50*40

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

زیست تخریب‌ پذیر

بیشتر بدانید

the best

نام محصول : the best

کد: 1190

ابعاد: 45*35

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

دارای دو طرح متنوع

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

 

بیشتر بدانید

لوئیز ویتون

نام محصول : لوئیز ویتون

کد: 1237

ابعاد: 50*40

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

دارای کاست کف

زیست تخریب‌ پذیر

بیشتر بدانید

برنارد و باب اسفنجی

نم محصول : برنارد و باب اسفنجی

کد: 1193

ابعاد: 45*35

نوع دسته :  آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

دختر پارسی

نام محصول : دختر پارسی

کد: 1226

ابعاد: 40*30

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20کیلویی

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

آدیداس

نام محصول : آدیداس

کد: 1160

ابعاد: 50*40

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

زیست تخریب‌ پذیر

بیشتر بدانید

فلامینگو

نام محصول : فلامینگو

کد: 1244

ابعاد: 42*42

نوع دسته: آویز

نوع بسته: 20 کیلویی

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

هدیه

نام محصول : هدیه 

کد: 1195

ابعاد: 35*35

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

شفاف

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

ماسیمودوتی

نام محصول : ماسیمودوتی

کد: 1202

ابعاد: 35*35

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

شاپینگ

نام محصول :شاپینگ

کد: 1204

ابعاد: 40*40

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

هرمس

نام محصول : هرمس

کد: 1203

ابعاد: 30*30

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

اچ اند ام

نام محصول : اچ اند ام

کد: 1218

ابعاد: 40*40

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

شفاف

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top