شـرکت زرین نقـش

محصولات

Baby Girl & Baby Boy

طرح جدید

نام محصول :Baby Girl & Baby Boy

کد: 1261

ابعاد: 45*34

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای کاست کف

زیست تخریب پذیر

بیشتر بدانید

Baby

طرح جدید

نام محصول :Baby

کد: 1263

ابعاد: 40*30

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

دارای کاست کف

دارای دو طرح متفاوت

زیست تخریب پذیر

بیشتر بدانید

Sweet Dolls

طرح جدید

نام محصول :Sweet Dolls

کد: 1264

ابعاد: 35*25

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای کاست کف

زیست تخریب پذیر

بیشتر بدانید

Have a nice day

طرح جدید

نام محصول :Have a nice day

کد: 1262

ابعاد: 50*40

نوع دسته : تقویت

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای کاست کف

زیست تخریب پذیر

بیشتر بدانید

ترمه

طرح جدید

نام محصول: ترمه

کد: 1260

ابعاد: 40*30

نوع دسته: موزی

نوع بسته: 25 کیلویی

در دو طرح متنوع

دارای کاست کف

زیست تخریب پذیر

بیشتر بدانید

آرت

نام محصول : آرت

کد: 1247

ابعاد: 45*34

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

موزیک

نام محصول : موزیک

کد: 1235

ابعاد: 35*25

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای دو طرح متنوع

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

 

بیشتر بدانید

گیفت

نام محصول: گیفت

کد: 1248

ابعاد: 35*25

نوع دسته: موزی

نوع بسته: 25 کیلویی

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

کنزو

نام محصول : کنزو

کد: 1239

ابعاد: 32*22

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای دو طرح متنوع

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

دیزل

نام محصول : دیزل

کد: 1246

ابعاد: 50*40

نوع دسته: موزی

نوع بسته: 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

دیزل

نام محصول : دیزل

کد: 1199

ابعاد: 45*35

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

دیزل

نام محصول : دیزل

کد: 1120

ابعاد: 45*35

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

ژیلت

نام محصول : ژیلت

کد: 1242

ابعاد: 32*22

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای دو طرح متنوع

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

نیوآ

نام محصول : نیوآ

کد: 1240

ابعاد: 32*22

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای دو طرح متنوع

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذیر

 

بیشتر بدانید

گل آفتاب

نام محصول : گل آفتاب

کد: 1243

ابعاد: 45*34

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

هوآوی و شیائومی

نام محصول : هوآوی و شیائومی

کد: 1245

ابعاد: 38*28

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای دو طرح متنوع

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذیر

 

بیشتر بدانید

سامسونگ

نام محصول : سامسونگ

کد: 1121

ابعاد: 40*34

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

کت

نام محصول: کت

کد: 1256

ابعاد: 40*30

نوع دسته: موزی

نوع بسته: 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

کریسمس

نام محصول: کریسمس

کد: 1257

ابعاد: 50*40

نوع دسته: موزی

نوع بسته: 25 کیلویی

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذیر

 

بیشتر بدانید

مونت بلانک

نام محصول : مونت بلانک

کد: 1102

ابعاد: 32*22

نوع دسته: موزی

نوع بسته: 25 کیلویی

دارای دو طرح متفاوت

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

نایک

نام محصول : نایک

کد: 1250

ابعاد: 40*30

نوع دسته: موزی

نوع بسته: 25 کیلویی

دارای دو طرح متفاوت

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

 

بیشتر بدانید

آدیداس

نام محصول : آدیداس

کد: 1231

ابعاد: 45*35

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

آدیداس

نام محصول : آدیداس

کد: 1113

ابعاد: 40*30

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

انیمال فشن

نام محصول : انیمال فشن

کد: 1233

ابعاد: 45*35

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

بوهو استایل

ام محصول : بوهو استایل

کد: 1236

ابعاد: 50*40

نوع دسته : تقویت

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

بربری

نام محصول : بربری

کد: 1229

ابعاد: 40*30

نوع دسته : موزی 

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای دو طرح متنوع

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذیر

 

بیشتر بدانید

چنل

نام محصول : چنل

کد: 1230

ابعاد: 35*25

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای دو طرح متنوع

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذیر 

 

بیشتر بدانید

گوچی

نام محصول : گوچی

کد: 1235

ابعاد: 35*25

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای دو طرح متنوع

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

 

بیشتر بدانید

لبخند

نام محصول: لبخند

کد: 1200

ابعاد: 37*27

نوع دسته: موزی

نوع بسته: 25 کیلویی

دارای دو طرح متفاوت

زیست تخریب‌پذیر

 

بیشتر بدانید

آیفون

نام محصول: آیفون

کد: 1196

ابعاد: 37*27

نوع دسته: موزی

نوع بسته: 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

پوما

نام محصول: پوما

کد: 1198

ابعاد: 40*30

نوع دسته: موزی

نوع بسته: 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذیر

 

بیشتر بدانید

پوما

نام محصول: پوما

کد: 1197

ابعاد: 50*40

نوع دسته: موزی

نوع بسته: 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

لیوایز

نام محصول : لیوایز

کد: 1194

ابعاد: 40*30

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای  کاست از کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

ماوی

نام محصول : ماوی

کد: 1144

ابعاد: 50*40

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

جنتلمن

نام محصول : جنتلمن

کد: 1217

ابعاد: 40*30

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

فشن

نام محصول : فشن 

کد: 1209

ابعاد: 35*25

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

روبرتو کاوالی

نام محصول : روبرتوکاوالی

کد: 1205

ابعاد: 45*35

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

جی ون شی

نام محصول : جی ون شی

کد: 1216

ابعاد: 45*35

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

دی اند جی

نام محصول : دی اند جی

کد: 1101

ابعاد: 32*22

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

گل

نام محصول : گل

کد: 1135

ابعاد: 50*40

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

پرادا

نام محصول : پرادا

کد: 1228

ابعاد: 35*25

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای دو طرح متنوع

زیست تخریب‌پذی

 

بیشتر بدانید

ناواجو

نام محصول : ناواجو

کد: 1224

ابعاد: 35*25

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

لاو

نام محصول : لاو

کد: 1114

ابعاد: 40*30

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

ماندالا

نام محصول : ماندالا

کد: 1259

ابعاد: 40*30

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای دو رنگ متفاوت

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

 

بیشتر بدانید

ماندالا کوچک

نام محصول : ماندالا کوچک

کد: 1227

ابعاد: 35*25

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

در دو طرح متنوع

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

ترمه

نام محصول : ترمه

کد: 1211

ابعاد: 32*22

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

فندی

نام محصول : فندی

کد: 1206

ابعاد: 45*35

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

تامی

نام محصول : تامی 

کد: 1251

ابعاد: 40*30

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

در دو طرح متنوع

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

آرمی

نام محصول : آرمی

کد: 1219

ابعاد: 40*30

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

در دو طرح متنوع

زیست تخریب پذیر

بیشتر بدانید

ریبوک

نام محصول : ریبوک

کد: 1220

ابعاد: 45*35

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب پذیر

بیشتر بدانید

لاین آرت

نام محصول : لاین آرت

کد: 1258

ابعاد: 45*34

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

ورساچ

نام محصول : ورساچ

کد: 1129

ابعاد: 45*35

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

پارتنر

نام محصول : پارتنر

کد: 1249

ابعاد: 35*25

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای دو طرح متفاوت

دارای کاست از کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

ولنتینو

نام محصول : ولنتینو

کد: 1223

ابعاد: 40*30

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

در دو طرح متنوع

زیست تخریب پذیر

بیشتر بدانید

والت دیزنی

نام محصول : والت دیزنی

کد: 1125

ابعاد: 45*35

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

زوتوپیا

نام محصول : زوتوپیا

کد: 1215

ابعاد: 40*28

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای دو طرح متنوع

زیست تخریب پذیر

بیشتر بدانید

میکی

نام محصول : میکی

کد: 1241

ابعاد: 35*25

نوع دسته : موزی

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای دو طرح متنوع

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

گپ

نام محصول : گپ

کد: 1173

ابعاد: 50*40

نوع دسته : تقویت

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

لاله

نام محصول : لاله

کد: 1221

ابعاد: 50*40

نوع دسته : تقویت

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

ماندالا

نام محصول : ماندالا 

کد: 1222

ابعاد: 60*50

نوع دسته : تقویت

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب پذیر

بیشتر بدانید

گل

نام محصول : گل

کد: 1207

ابعاد: 55*55

نوع دسته : تقویت

نوع بسته : 25 کیلویی

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

گل شادی

نام محصول : گل شادی

کد: 1152

ابعاد: 35.45

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

فشن مود

نام محصول : فشن مود

کد: 1225

ابعاد: 45*35

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

دارای دو طرح متنوع

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

 

بیشتر بدانید

رز فلاور

نام محصول : رز فلاور

کد: 1232

ابعاد: 40*30

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

دارای کاست کف

زیست تخریب‌ پذیر

بیشتر بدانید

گاردن فلاور

نام محصول :گاردن فلاور

کد: 1156

ابعاد: 50*40

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

زیست تخریب‌ پذیر

بیشتر بدانید

the best

نام محصول : the best

کد: 1190

ابعاد: 45*35

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

دارای دو طرح متنوع

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

 

بیشتر بدانید

لوئیز ویتون

نام محصول : لوئیز ویتون

کد: 1237

ابعاد: 50*40

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

دارای کاست کف

زیست تخریب‌ پذیر

بیشتر بدانید

برنارد و باب اسفنجی

نم محصول : برنارد و باب اسفنجی

کد: 1193

ابعاد: 45*35

نوع دسته :  آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

دختر پارسی

نام محصول : دختر پارسی

کد: 1226

ابعاد: 40*30

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20کیلویی

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

آدیداس

نام محصول : آدیداس

کد: 1160

ابعاد: 50*40

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

زیست تخریب‌ پذیر

بیشتر بدانید

فلامینگو

نام محصول : فلامینگو

کد: 1244

ابعاد: 42*42

نوع دسته: آویز

نوع بسته: 20 کیلویی

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

هدیه

نام محصول : هدیه 

کد: 1195

ابعاد: 35*35

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

شفاف

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

ماسیمودوتی

نام محصول : ماسیمودوتی

کد: 1202

ابعاد: 35*35

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

شاپینگ

نام محصول :شاپینگ

کد: 1204

ابعاد: 40*40

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

هرمس

نام محصول : هرمس

کد: 1203

ابعاد: 30*30

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذی

بیشتر بدانید

اچ اند ام

نام محصول : اچ اند ام

کد: 1218

ابعاد: 40*40

نوع دسته : آویز

نوع بسته : 20 کیلویی

شفاف

دارای کاست کف

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

تنکیو

نام محصول : تنکیو

کد: 1252

ابعاد: 40*30 

نوع دسته : رکابی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

تنکیو

نام محصول : تنکیو

کد: 1254

ابعاد:  55*45 

نوع دسته : رکابی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

تنکیو

نام محصول : تنکیو

کد: 1253

ابعاد: 45*37 

نوع دسته : رکابی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

تنکیو

نام محصول : تنکیو

کد: 1255

ابعاد: 60*55

نوع دسته : رکابی

نوع بسته : 25 کیلویی

زیست تخریب‌پذیر

بیشتر بدانید

لوکس زرین

ابعاد قطعه: 120*100

متراژ رول: 20متر

در چهار رنگ متفاوت

بیشتر بدانید

گل رز

ایعاد قطعه: 120*100

متراژ رول: 15 متر

در چهار رنگ متفاوت

بیشتر بدانید

داماسک استایل

ابعاد قطعه: 100*100

متراژ رول: 50 متر

در چهار رنگ متفاوت

بیشتر بدانید

پاکت های BOPP

تولید پاکت های آماده BOPP تک لایه و چند لایه لمینتی (پلی پروپیلن و پلی استر) جهت استفاده در صنایع بسته بندی نیمه اتوماتیک

چاپ فلکسو تا 6 رنگ و روتوگراور تا 8 رنگ

تولید انواع پاکت ساده و کاست دار در سایز و ابعاد مختلف

بیشتر بدانید

لفاف بسته بندی CPP و BOPP

لفاف بسته بندی CPP و BOPP

لفاف بسته بندی خشکبار، حبوبات و سبزیجات  - تولید انواع ساشه های سس و روغن، قهوه و روکش قند تک نفره  -  تولید انواع درب های آلمینیومی مخصوص مواد غذایی و آشامیدنی

بیشتر بدانید

لفاف کاغذ A4

بیشتر بدانید

فیلم شرینک

یکی دیگر از محصولات شرکت زرین نقش تولید فیلم شرینک پلی اتیلن با بالاترین کیفیت از لحاظ خاصیت شرینک پذیری در ضخامت و عرض های مختلف می باشد ، این فیلم کاربردی در کارخانجات مواد غذایی ، آب معدنی ، نوشابه و ...جهت بسته بندی محصولات ، مورد استفاده قرار می گیرد.

تولید فیلم شرینک شفاف و چاپدار و ضد القایی، در رنگ های مختلف با قابلیت دوخت پذیری بالا

بیشتر بدانید
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top