شـرکت زرین نقـش

آنیلوکس فلکسوگرافی

شکل، حجم، شمارش سلول ها: مشخصات استاندارد آنیلوکس در بسته بندی فلکسوگرافی

آن سوی سلول

در پیش از چاپ صنعت چاپ فلکسو عرض کم (arrow web) و عرض زیاد (wide web) معمولا بیشتر نوردهای آنیلوکسی بین ۳۶۰ lpi با حجم ۵ bcm و ۱۴۰۰ lpi با حجم ۱ bcm (امروز هارپر آمریکا تا ۲۰۰۰ lpi آنیلوکس تولید کرده) موجود است. بازهم با توجه به سطح چاپ شونده و نیاز آن ها را انتخاب و بکار می بریم، لیبل های پشت چسبدار، لفاف و کاغذهای عرض بالا و …
امروز در چاپ ۴ رنگ و در چاپ های با دامنه رنگی گسترش یافته (expanded gamut) تقاضا برای استفاده از نوردهایی با سلول های بیشتر و حجم کمتر برای چاپ تصاویر و … بالاست اما باید توجه داشت که به دلیلی ظریف شدن دیواره ها و کوچک شدن سلول ها از غوطه ور شدن ترام ها در سلول ها جلوگیری کنیم تا چاپ کثیف (پر کردگی) نداشته باشیم.

در تولید نوردهای آنیلوکس از فرآیند تک تابشی استفاده می شود، یعنی هر سلول با یکبار تابش پرتو لیزر تولید می شود. اما در برخی سفارشات یا تولیدات از فرآیند multi-hit یا چند ضربه ای استفاده می شود، در اینصورت همان سلول (همان سیلندر با همه خصوصیات) فقط با حجم انتقال بالاتری ساخته می شود.

پاکسازی و تمیزکاری سلول ها

در حالیکه انتخاب یک نورد، حجم سلولی، تراکم سلول ها و شماره آنها یکی از عوامل موثر در رسیدن به کیفیت چاپ در یک پروژه است، تمیزکاری و نگهداری از نوردها یکی از سخت ترین کارها در تمام صنایع است.
پشتیبانی و تمیزکاری کم نوردها میتواند آسیب جدی برای نوردها در پی داشته باشد، رسوب حاصل از مرکب خشک شده در سیلنـدرها باعث کاهش حجم سلولی و انتقال ضعیف آن در زمان بکارگیـری است، سایش سطح ســرامیک توسط فشـار مضاعف تیغه (دکتر بلید) از دیگر عوامل است.
بسیاری از شرکت های به صورت برون سپاری با فرآیند های شیمیایی و یا … با توجه به برنامه کاری به این امر اختصاص داده شده اند که برای همه چاپخانه داران  توصیه می شود. مواد بکار رفته در پروسه های شیمیایی و یا سایر روش ها باید متناسب با عملکرد آن و از هرگونه آسیب رساندن به سطح سیلندر جلوگیری شود.

نتیجه گیری

در پایان برای هر طرح و چاپ و سطح چاپ شونده با توجه به نیاز شماره آنیلوکس فلکسوگرافی انتخاب و بکار گرفته شود. در زمان استفاده از توصیه های ایمنی و مراقبت های حین نصب روی ماشین چاپ پیروی کنید و در زمان های تعیین شده دوره و با توجه به میزان کارکرد از تمیز بودن نوردها و سلول های آن اطمینان حاصل نمایید.

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top