شـرکت زرین نقـش

روش های مختلف دوخت فیلم های پلیمری

روشهای مختلف دوخت فیلمهای پلیمری

از آنجا که دوخت فیمهای پلیمری در تغییر ماهیت آنها به کیسه ضروری و استحکام و نوع دوخت در صنعت بسته بندی و ماهیت کیسه خروجی تاٍثیر عمده ای دارد و تبدیل فیلم به کیسه، هدف گذاری شده ممکن است چندین مرحله تولید را طی و نیاز به دستگاههای مختلف تبدیل و دوخت دارد. لازم است برای آگاهی مصرف کنندگان محترم دوخت های مختلف را توصیف و بدینوسیله آنان را در انتخاب بسته بندی نهائی راهنمائی کرد.

 

انواع دوخت:

  • ته دوخت:

در این روش، فیلم پلیمری، بایستی حتما بصورت روده با عرض مورد نیاز تولید شده و همزمان براساس فواصل تعیین شده، عملیات دوخت گرم و برش زیر دوخت سرد بوسیله تیغه برش به فاصله تعیین شده زیر دوخت؛ توسط دستگاه ته دوخت؛ انجام و فیلم روده تبدیل به کیسه با طول مشخص گردد. با استفاده از انواع مختلف دستگاههای ته دوخت می توان کیسه های نایلکس رکابی؛ کیسه نایلون مصرفی صنایع و کشاورزی و غیره را تولید کرد.

  • دوخت بغل دوز:

در این روش فیلم وارده به دستگاه پس از دو لا شدن در صورت نیاز، ته کاست شده و دوخت و برش گرم در طول فیلم دو لایه انجام می گردد. از این روش برای ساخت کیسه های دوخت از بغل همانند ساک دستی فروشگاهی و کیسه های ته کاست استفاده می گردد و همزمان پانچ دسته؛ نصب لایه تقویت دسته و یا نصب دسته آویز در این دستگاه صورت می گیرد.

دوخت میاندوز:

در این روش لبه های طولی فیلم به میزان مشخص روی همدیگر قرار گرفته و بصورت طولی با استفاده از غلتک دوخت؛ دوخت گرم شده و همزمان تبدیل به روده میاندوز گردیده و برای طی مرحله ته دوخت به دستگاه ته دوخت منتقل می گردند تا تبدیل به کیسه سرباز جهت مصارف بسته بندی گردند (دوخت سر در این روش توسط دستگاه دوخت دستی یا پدالی در محیط مصرف کننده صورت می گیرد).

دوخت زیر دسته: در این روش فیلم آماده شده همزمان با دوخت و یا کاست بغل و یا دولا شدن در دستگاه دولایه کن فیلم وارد دستگاه خاص این روش تولید شده و متناسب با بسته بندی هدف پانچ و سپس دوخت زیر دسته با غلتک دوخت اول و دوخت و برش گرم بغل و یا دوخت ته با تیغه دوخت دوم و برش با تیغه برش سرد بسته به نوع دستگاه تولید و دوخت می گردد.

دستگاههای دوخت چند کاره:

این دستگاهها توانائی دوخت همزمان پاکت در چندین نقطه ( تا هشت لبه دوخت را با استفاده از تکنولوژی خاص دارند و با استفاده از این تکنولوژی و دستگاههای متفاوت امکان تولید بسته بندی های زیپ کیپ ته و بغل کاست ؛ باکس پوچ و سایر بسته بندی های نوین فراهم می گردد.

 

تنوع دوخت :

دوخت تک دوخت:

  • دوخت تک دوخت نازک:

در این روش تیغه دوخت بصورت ضربه ای و با عرض دوخت کم در ته دوخت و یا بغل دوخت صورت می گیرد.

  • دوخت تک دوخت پهن :

در این روش تیغه دوخت پهن تر و استحکام دوخت در مصارف مختلف بیشتر می گردد.

دوخت دو دوخت :

در این روش تیغه دوخت دارای دو لبه و یا شیار دوخت بصورت همزمان و ضربه ای می باشد. در بعضی بسته بندی ها استحکام دوخت ضربه ای و گاها ته دوخت در محصول نهائی همانند کیسه زباله و یا نایلکس به منظور جلوگیری از نشتی و یا پارگی ته کیسه مهم است و استفاده از این روش دوخت و یا دوخت پهن تک شیاره متدوال است.

دوخت پهن مستمر:

در این روش دوخت پهن که معمولا بیش از 5 میل الی 1.5سانت است توسط غلتکهای دوخت در دو و یا چند لبه محصول خروجی و بصورت مستمر صورت  میگیرد و علاوه بر استحکام دوخت باعٍث استحکام ایستائی و شکیلی بسته بندی خروجی می گردد.

این دوخت در صنعت تولید باکس پوچ ها و لفافهای تولید مواد غذائی و دریائی مورد استفاده قرار می گیرد.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top